State Presidents

Angoorlata Deka

Assam

Sampa

Andaman & Nicobar Islands

Nirmala Kishore

Andhra Pradesh

Shalini Rajput

Chattisgarh

Simpal Katela

Daman & Diu, Dadra Nagar Haveli

Rashim Dhar Sood

Himachal Pradesh

Sanjita Dogra

Jammu & Kashmir

Geetha Vivekananda

Karnataka

Nivedida Subramanian

Kerala

Maya Naroliya

Madhya Pradesh

Jayalakshmi Visvanathan

Puducherry

Umarathi Rajan

Tamilnadu

Jharna debbarma

Tripura

Geeta Shakya

Uttar Pradesh

Asha Nautiyal

Uttarakhand

Tanuja Chakraborty

West Bengal

Geetha Murthy

Telangana

Karma Choki Bhutia

Sikkim

S. Phangnon Konyak

Nagaland

AMEENABI PP

Lakshadweep

Rinchen Dolkar

Laddakh